Rijksoverheid logo

QuickScan Diversiteitsensitieve Begeleiding

Wat is de QuickScan?

  • Met de QuickScan kunnen gemeenten en uitvoeringsorganisaties eenvoudig inzicht krijgen in de mate waarin er op diversiteitsensitieve wijze begeleiding naar werk wordt gegeven.
  • De resultaten zijn alleen te zien voor degene die het account heeft aangemaakt. De scan is voor eigen gebruik. De gegevens worden niet gebruikt door anderen en kunnen niet ingezien worden door het ministerie van SZW.
  • Het doel is om diversiteitsensitief werken te stimuleren, omdat uit onderzoek blijkt dat de begeleiding naar werk voor cliënten met een migratieachtergrond daardoor succesvoller verloopt. Diversiteitsensitief werken betekent dat professionals in staat zijn om met verschillen in taal, cultuur en achtergrond rekening te houden en dat de organisatie daarvoor de mogelijkheden biedt.
  • De QuickScan diversiteitsensitieve begeleiding naar werk is ontwikkeld door het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het ministerie van SZW (programma VIA: ‘Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt’).

Naar de QuickScan Download de stellingen Stellingen met toelichting