Rijksoverheid logo

Meer informatie

De QuickScan diversiteitsensitief begeleiden is ontwikkeld door het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het ministerie van SZW.


De QuickScan is gericht op organisatieonderdelen van gemeenten en uitvoeringsorganisaties die klanten met een migratieachtergrond naar werk begeleiden. De scan is een hulpmiddel om een beeld te krijgen van de stand van zaken in de organisatie m.b.t. diversiteitsensitief begeleiden, en om het gesprek over verbetering daarvan op gang te brengen.

De scan is gratis te gebruiken. Het ministerie is eigenaar van de QuickScan. Het is een self-assement QuickScan. Dat houdt in dat de resultaten bedoeld zijn voor intern gebruik. De gebruiker bepaalt wat gedeeld wordt met anderen. 

Tips voor diversiteitsensitieve begeleiding kunt u vanaf deze pagina downloaden.

Download alle tips Download alle stellingen met toelichting

Privacy

Het ministerie heeft geen inzage in de data en zal geen gegevens uit de database openbaar maken. Uw gegevens worden bewaard, zodat u vanaf uw account de resultaten kunt terugvinden en vergelijken met een eigen scan op een later moment of met anderen. Als u uw account en alle ingevoerde data definiteif wilt verwijderen kunt ons een e-mail sturen. Na verificatie van uw gegegvens zullen wij dan alle gegevens vernietigen. 

Colofon

Samengesteld door: Hans Bellaart en Fatima Acherrat (Verwey-Jonker Instituut) en Saskia Andriessen (Andriessen Arbeidsparticipatie beleidsonderzoek en -advies)

Ontwikkeling & vormgeving: Maatwwwerk Utrecht

Financier en eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Foto's: 123RF

© Verwey-Jonker Instituut 2023

Het auteursrecht van deze QuickScan applicatie berust bij het Verwey-Jonker Instituut. Gedeeltelijke overname van teksten van de website en downloads is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. 

The copyright of this QuickScan application rests with the Verwey-Jonker Institute. Partial reproduction of the text is allowed, on condition that the source is mentioned.